EMA godkänner DNA-vaccin för lax

EMA godkänner DNA-vaccin för lax

 

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA godkänner Clynav, ett DNA-vaccin som skyddar atlantlax mot SPD, en sjukdom i bukspottkörteln. Det framgår av ett pressmeddelande.

SPD är en allvarlig infektionssjukdom som ger skador på laxens hjärta, bukspottkörtel och skelettmuskel och som kan leda till döden. Sjukdomen har etablerat sig i vissa EU-länder och utbrott av SPD kan orsaka betydande förluster i laxodlingar.

Clynav är det första DNA-vaccinet som rekommenderas för godkännande för försäljning inom EU. Ett DNA-vaccin består av en genetisk sekvens som utlöser produktion av proteiner direkt i cellerna hos det vaccinerade djuret. Dessa proteiner stimulerar ett immunsvar, som förhindrar eller minskar effekterna av sjukdomen om fisken skulle utsättas för detta virus.

Vaccinet har testats både i sötvatten- och havsvattenstudier. De visade att en intramuskulär injektion minskar dödligheten och de skador på hjärta, bukspottkörtel och muskelvävnad som är förknippade med sjukdomen. EMA: s kommitté för veterinärmedicinska läkemedel (CVMP) anser att det skydd som vaccination ger är kliniskt relevant. Den potentiella risken för miljön anses försumbar. Eventuella vaccinrester bryts snabbt ned i mag-tarmkanalen efter intag, och kommittén bedömer därför att vaccinerade lax är säkra att användas som livsmedel.

Clynav har klassificerats som ett MUMS-läkemedel. EMA:s MUMS-politik syftar till att stimulera utvecklingen av nya veterinärmedicinska läkemedel för mindre arter och för sjukdomar i stora arter med begränsad geografisk spridning (som lax), där marknaden är begränsad.

Källa: EMA