Ekologiska höns och grisar ökar snabbt

Ekologiska höns och grisar ökar snabbt

Antalet ekologiska värphöns ökat snabbt . 2015 var mer än 1,1 miljoner värphöns ekologiska, en ökning med 24 procent jämfört med 2014. Även den ekologiska gris- och slaktkycklingproduktionen ökade stort under perioden. Men för nötkreatur och får var förändringarna små. Det meddelar Jordbruksverket.