Oklart hur fiskar upplever slakt

Oklart hur fiskar upplever slakt

De vanligaste metoderna för att bedöva och avliva odlad fisk används utan garanti för att avlivningen går snabbt, smärtfritt och effektivt. Det visar en ny studie som publicerats av forskare från SLU och Göteborgs universitet i den vetenskapliga tidskriften Animal.

Enligt Djurskyddslagen ska fiskar som hålls av människor skyddas mot onödigt lidande inför och vid slakt. Hur fiskar upplever de olika momenten kring slakten är ganska okänt, men det försök som nu presenteras visar att flera av de metoder som används på fiskodlingar i Sverige och utomlands är undermåliga.

Försöket utfördes på en svensk odling där forskarna undersökte fysiologiska och beteendemässiga indikatorer på stress hos röding. Fiskarna hade antingen bedövats med koldioxid, vilket är den vanligaste metoden inom kommersiell odling i Sverige, eller med hjälp av el-exponering, som är ett nyutvecklat system.

– Vi ville jämföra de två bedövningsmetoderna ute hos odlarna, eftersom direkta experimentella jämförelser på plats i verkligheten är väldigt ovanliga när nya metoder för att bedöva fisk utvärderas, säger Albin Gräns, forskare vid SLU.

De första resultaten visade att el-exponering ledde till klart lindrigare stressrelaterade beteenden jämfört med den traditionella koldioxiden. När forskarna sedan jämförde halterna av olika stressrelaterade ämnen i blodprov blev de förvånade.

– De fysiologiska och de beteendemässiga indikatorerna på stress visade helt motsatta resultat. Trots att bedövning med hjälp av el-exponering lindrade de stressrelaterade beteendena, så ledde denna metod också till ökad utsöndring av stresshormon, säger Albin Gräns.

Det finns inget enkelt sätt att bedöma om fiskar är vid medvetande eller inte. Ändå är det viktigt att känna till fiskens grad av medvetande vid en riskbedömning vid slakt, eftersom välfärden bara kan klassas som undermålig om fisken är vid medvetande och faktiskt upplever någon form av smärta, stress eller obehag.

– Vi vet inte om vissa av de behandlingar som rutinmässigt används för att ”lugna” fisk i samband med slakt bara gör fiskarna orörliga och i själva verket bara lugnar den mänskliga åskådaren, säger Albin Gräns.

Källa: SLU