Lars Roepstorff på plats i Rio som ridbaneexpert

Lars Roepstorff på plats i Rio som ridbaneexpert

Lars Roepstorff, professor vid SLU, är på plats i Rio inför OS. Han roll är att vara ”footing expert”, alltså expert på ridbanornas underlag. Han var med även i London 2012.

– Hästar är fantastiska atleter, som riskerar att få idrottsskador. Underlaget är en riskfaktor och därför vill vi veta att det är optimalt. På SLU har vi forskat kring samband mellan skador och underlag samt utvecklat metoder för att objektivt utvärdera hur bra underlaget är för hästen, säger Lars Roepstorff, vars roll som forskare är att objektivt mäta hur underlaget fungerar när hästens hov träffar ytan.

Han rider själv hoppning och har forskat i många år kring underlagets påverkan på känsliga hästben. Detta har lett till att internationella Ridsportförbundet (FEI) använder SLU:s metoder och tjänster för att testa och godkänna banor vid OS och VM.Efter OS 2012 i London fick Lars Roepstorff ansvar för underlagets utformning och uppbyggnad till VM i Caen i Frankrike 2014. SLU arbetar nu också med att dokumentera en standard som ska användas på ett större antal tävlingar.

Lars Roepstorff är professor vid SLU. Efter veterinärexamen jobbade han parallellt med forskarstudier inom biomekanik och klinisk verksamhet både privat, på olika ATG-kliniker och vid SLU fram till 1997 då doktorsavhandlingen slutfördes. Hans kliniska verksamhet, forskning och undervisning har varit helt fokuserad på häst. År 1997 började han på hippologenheten som universitetslektor med ansvar för de veterinäranknutna ämnena i både undervisning och forskning. Under perioden 2000 till 2005 var han föreståndare för hippologprogrammet, och han blev docent år 2002. Forskningen har varit inriktad på biomekaniska studier av hästens rörelseapparat.

Källa: SLU