Mjältbrand konstaterad på gård i Östergötland

Mjältbrand konstaterad på gård i Östergötland

Ett fall av mjältbrand har upptäckts i en nötkreatursbesättning på en gård vid Omberg i Östergötland. Tre djur har dött ute på bete och provsvar från SVA visar att djuren dog av mjältbrand.

Området där djuren gått på bete har spärrats av och en smittskyddsutredning pågår. Gården ligger vid Omberg i anslutning till ett naturreservat med vandringsleder.

Mjältbrand är framförallt en sjukdom som drabbar idisslare men är också en zoonos. Bedömningen är dock att det inte är någon fara för allmänheten, eftersom en människa måste ha varit i kontakt med sjuka eller döda djur för att smittas.

De människor som varit i direktkontakt med de smittade djuren har kontaktats av smittskyddsläkaren som gör bedömningen om behandling behöver sättas in.

Det aktuella fallet är det fjärde mjältbrandsutbrottet hos nötkreatur i Sverige sedan 2008. Det senaste fallet var 2013 på en gård i Örebro, Närke. Det senast kända fallet hos människa i Sverige inträffade 1965.

Källa: SVA