Siljans Chark åtalsanmäls för bristande djurskydd

Siljans Chark åtalsanmäls för bristande djurskydd

Livsmedelsverket misstänker att Siljans Chark AB inte bedövat lamm på rätt sätt vid slakt och åtalsanmäler därför företaget. Det framgår av ett pressmeddelande.

”Livsmedelsverket misstänker att slakteriet inte har följt reglerna för hur djur ska bedövas i samband med slakt. Om djuren inte bedövas på rätt sätt utsätts djuret för rädsla, stress och onödigt lidande”, heter det i pressmeddelandet. Anmälan har skickats till åklagarkammaren i Falun.

I ett informationsmeddelande beklagar Siljan Chark det inträffade. Enligt meddelandet rörde det sig om ett enskilt fall, som uppmärksammades av veterinär. Den aktuella slakten avsåg halalslakt av lamm för en enskild kund, och har inget att göra med övriga produkter. Företagets slakteri på Ickholmen utanför Rättvik följer svensk djuromsorg och lagstiftning med bedövning och övriga regler, hävdar Siljan Chark i sitt icke undertecknade meddelande. ”Modern halalslakt följer alla svenska djuromsorgsregler vilket bland annat innebär att djuret är bedövat på precis samma sätt som vid vanlig slakt”, står det också.

I ett pressmeddelande från den 23 maj skriver Siljan Chark, att grisslakten åter kom igång efter ett tillfälligt stopp den 18 maj. Anledningen sades vara ”problem med bedövning”.

Källor: Livsmedelsverket och Siljan Chark. Bilden från Siljan Chark.