Man med många hattar

Man med många hattar

Johan Beck-Friis är informationschef på Sveriges Veterinärförbund, chefredaktör för Svensk Veterinärtidning med 14 utgåvor per år och en flitig talesperson för djur som far illa.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?

– Jobbet varierar väldigt beroende på hur nära presstopp vi är för tidningen. När deadline närmar sig är det mycket att gå igenom och det krävs ofta en del tjat för att få in allt i tid. Det är viktigt att läsarna kan lita på det vi skriver och att det är presenterat på ett begripligt sätt. Måttstocken är att en allmänpraktiserande veterinär ska ha utbyte av allt. I det arbetet har jag stor nytta av min egen bakgrund som veterinär. Jag är en sann generalist.

Jag lägger nog ner mellan 60 och 65 procent av min arbetstid på tidningen. Resten går åt till att sammanställa svar på remisser som kommer till Veterinärförbundet, ställa upp på intervjuer för medierna, delta i konferenser och i en samverkansgrupp mellan de nordiska veterinärförbunden, där vi samordnar fortbildning för veterinärer.

Läs resten av intervjun med Johan Beck-Friis i VeterinärMagazinet nr 4 2016.