Oväntat många fåglar bär på resistenta bakterier

Oväntat många fåglar bär på resistenta bakterier

I Sverige bär omkring 20 procent av alla gråtrutar på ESBL-producerande bakterier, skriver Dagens Nyheter. Motsvarande siffra i Spanien är 80 procent.

– Vi har miljontals fåglar som flyttar runt i Europa, och uppåt hälften bär på resistenta bakterier, säger Jonas Bonnedahl, forskningschef på Kalmar läns landsting till tidningen.

Han har forskat på resistenta bakterier bland fåglar över stora delar av världen i flera år.

För ett år sedan upptäcktes bakterien mcr-1 bland fåglar i Kina. Denna bakterie är resistent även mot colistin, den typ av antibiotika som brukar kallas ”den sista utvägen”. Redan har bakterien hittats hos fåglar i många länder.

Enligt DN är det troligt att fåglarna drar på sig bakterierna när de kommer i kontakt med mänskliga aktiviteter som jordbruk och djuruppfödning.

I nästa vecka samlas världens länder för att diskutera antibiotikaresistens i FN:s generalförsamling i New York.

Källa: DN