Europeisk konferens greppade världens utmaningar

Europeisk konferens greppade världens utmaningar

Runt 130 experter inom veterinär epidemiologi och folkhälsa från hela Europa möttes på Ultuna för ”European College of Veterinary Public Healths årliga konferens. Världens utmaningar diskuterades.

Representanter för SLU, SVA, Livsmedelsverket och EU:s smittskyddsorgan ECDC, som är placerat i Solna, ingick i organisationskommittén. Temat var ”Utmaningar för världen – tillfälle för VPH”.

Under en session diskuterades utmaningen att bearbeta och tolka, inklusive kombinera, de stora mängder data som i dag kan samlas in via automatiska övervakningssystem för till exempel kor.

Det var Sigrid Agenäs från SLU som talade om Precision Livestock Farming för mjölkkor, som innebär just individuella övervakningssystem. Hon varnade för att många av de automatiska övervaknings- (och datainsamlings) system som marknadsförs till mjölkbönder är mycket dåligt validerade. När data väl samlats in, bearbetats och tolkats är ju ett nästa steg att de som har nytta av informationen använder den i praktiken, vilket ofta kräver en förändring i beteende.

En modern term för hur det ska uppmuntras är ”nudging”, eller ungefär ge någon en liten puff. William Hagman från Linköpings Universitet pratade om begreppet och hur ett hinder för ändrade beteenden ofta är att människor följer minsta motståndets lag, snarare än ser en större nytta på sikt. Nudging kan också användas för att till exempel öka svarsfrekvensen i en enkät, och då i form av belöningar och tydlig feedback.

Den så aktuella frågan om antibiotikaanvändning och -resistens togs upp av flera olika föreläsare på mötet. ECVPH:s ordförande Dewulf från Gents universitet presenterade en belgisk studie där vägledning och coachning av belgiska grisbönder resulterade i en sänkning av antibiotikakonsumtionen med 50 procent och mer, parallellt med förbättrade produktionsresultat (antal kultingar, tillväxt mm) för bönderna. (Belgiskt lantbruk har en mycket högre antibiotikaanvändning än Sverige). Rådgivningen hade skett i samråd med respektive besättningsveterinär, som i många fall redan försökt få igenom beteendeförändringar. Rådgivningen måste anpassas till den individuella gårdens förutsättningar, visade studien.

Broilerproduktion var överrepresenterad när en forskargrupp från Zürich testade att ranka antibiotikaresistensrisker för schweiziska konsumenter. Gruppen hade listat vilka bakterier som konsumenterna kunde förväntas komma i kontakt med och hur stor risken var att de bar på resistens.

Keynote speaker var Brent Loken från EAT Initiative, ett skandinaviskt projekt för hållbar utveckling inom världens livsmedelsförsörjning. Bakom EAT står Stordalen Foundation (norske hotellmagnaten Petter Stordalen och hans hustru Gunhild) och Stockholm Resilience Center. Tanken är att samarbete mellan forskare och politiker ska bana väg för en livsmedelsförsörjning som främjar både klimat och människors hälsa.

Rubriken var ”Framtidens spelplan – var passar Veterinary Public Health in”. Brent Loken tog inte specifikt upp veterinära experters roll, utan fokuserade på EAT:s syn på hållbar utveckling. Det gäller utmaningen att om några år föda nio miljarder invånare på jorden och samtidigt försöka bromsa klimatförändringarna. Hans huvudtes var att konsumtionen av nötkött måste minska, men han påpekade också att övervikt och vällevnadssjukdomar, inklusive diabetes, i dag är ett vanligare problem än svält.

Text: Cecilia Lönnell