Pengar till forskning om mugg och rasp

Pengar till forskning om mugg och rasp

Den 1 november öppnar Stiftelsen Hästforskning en riktad utlysning på 700 000 kronor om mugg och rasp hos kallblodsraserna dölehäst och nordsvensk brukshäst. Utlysningen är öppen för forskningsprojekt i samverkan mellan forskare i Sverige och Norge.

Utlysningen är riktad och handlar om åkommorna mugg och rasp, det vill säga en hudinfektion i karleden eller en infektion som spridit sig längre upp på benet. Ansökningarna måste ha koppling till kallblodsraserna dölehäst och nordsvensk brukshäst. Enbart samverkansprojekt mellan forskare i Sverige och Norge kan beviljas forskningsmedel.

Utlysningen är möjlig tack vare finansiering från Föreningen nordsvenska hästen och Landslaget for Dølahest, Stiftelsen Hästforskning bekostar beredningsarbetet.

– Det här är för dessa raser mycket angelägna frågor. Förhoppningsvis kan ny kunskap bidra till bättre hästvälfärd och minskat lidande hos djuren., säger veterinär Peter Kallings, forskningschef för Stiftelsen Hästforskning.

Sista dag att söka medel är den 15 januari 2017, stiftelsens styrelse fattar beslut i mars.

Källa: Stiftelsen Hästforskning