Strömsholm har nytt test för halta hästar

Strömsholm har nytt test för halta hästar

Hästar som är halta utan att man har hittat orsaken och som har ett normalt rörelsemönster kan undersökas med transkraniell magnetstimulering (TMS). Då kan veterinären antingen påvisa eller utesluta skada ryggmärgen, ställa diagnos och en säkrare prognos. Tekniken erbjuds nu på Evidensia Specialisthästsjukhuset Strömsholm.

Enligt ett pressmeddelande från Eviensia är Strömsholm det enda hästsjukhus i Sverige som erbjuder den nya undersökningsteknik inom elektrodiagnostik. Metoden gör det möjligt att undersöka funktionen av ryggmärgen på ett objektivt sätt.

TMS beskrivs som ett smärtfritt test som kan utföras på en stående sederad häst. Testet kan bidra till att lokalisera eventuellt neurologisk skada och att vara ledande i valet av vidare undersökningar, till exempel röntgen eller CT.

Metoden går ut på att man med elektromagnet mot skallen inducerar ett svagt elektriskt fält i hästens hjärna. Stimulering av motoriska hjärnbarken leder till en nervsignal som via ryggmärgen och perifera nerver färdas till musklerna i benen. Impulsen som anländer i musklerna, så kallad MMEP (magnetic motor evoked potentials), fångas med en elektrod i båda fram (m.extensor carpi radialis) och bakben (m.tibialis cranialis).

Tiden mellan magnetisk stimulering och registrering av impulserna i benen (latens/konduktions tid) och amplituden av den fångade signalen/MMEP indikerar om intakt ledning genom ryggmärgen sker.

Källa: Evidensia