Fågelinfluensan finns i Sverige

Fågelinfluensan finns i Sverige

Fågelinfluensa har konstaterats på två platser i Skåne. Det visar analyser från SVA. Det ena fallet gäller en vild fågel, en knipa, som påträffats i Vellinge kommun och som bekräftats bära på fågelinfluensa av typen H5N8. Det andra fallet gäller en värphönsbesättning utanför Helsingborg som är smittad med influensavirus H5.

SVA arbetar vidare med att analysera exakt vilken typ av smitta det handlar om. Fågelinfluensa av typen H5N8 har cirkulerat i Europa under hösten. Viruset har aldrig smittat till människa.

När det gäller den smittade värphönsbesättningen har Jordbruksverket beslutat om en spärr, vilket innebär att inga djur eller djurprodukter får lämna gården.

– Att fågelinfluensa nu påvisas i Sverige är inte helt oväntat, eftersom virus har förekommit hos både tama och vilda fåglar i flera länder i Europa under hösten. Smittan innebär naturligtvis en stor påfrestning för den drabbade gården. För att motverka smittspridning kommer alla fjäderfän att avlivas och anläggningen saneras, säger Karin Åhl, smittskyddshandläggare på Jordbruksverket.

Källa: SVA