Fågelinfluensan: Skyddsområden införs i Skåne

Fågelinfluensan: Skyddsområden införs i Skåne

Jordbruksverket har beslutat att införa ett skyddsområde med tre kilometers radie och ett övervakningsområde med tio kilometers radie från den värphönsbesättning utanför Helsingborg som är smittad med fågelinfluensa.

I områdena är det bland annat förbjudet att transportera levande fåglar, kläckägg och fågelprodukter. Det virus som har cirkulerat under hösten, H5N8, har aldrig smittat till människa. Livsmedelsverket bedömer att det inte finns någon risk att smittas av att äta ägg eller kyckling.

Analyser vid SVA har påvisat fågelinfluensa både i värphönsbesättningen och hos en vildfågel, en knipa, som tidigare påträffats i Vellinge kommun.

Sedan tidigare har Jordbruksverket beslutat om höjd skyddsnivå i hela landet för att motverka spridning av fågelinfluensa. Det innebär bland annat krav på inomhusvistelse och att det är förbjudet att ordna utställningar och andra sammankomster med levande fåglar.

Källa: SVA