Hästens hov i fokus på Veterinärkongressen

Hästens hov i fokus på Veterinärkongressen

Det enskilt största symposiet på årets veterinärkongress i Ultuna gällde häst och hovar. Bland annat förevisades tysk utveckling av höghastighetsfilmning i kombination med röntgen.

Temat vid veterinärkongressen, som avslutades på fredagen, hade titeln ”Vi håller hov”. Det samlade deltagar- och föreläsarmässigt både hovslagare och veterinärer. Ett exempel på hur modern teknik kan ge nya insikter var när torsdagens föreläsare Jenny Hagen från veterinärfakulteten i Leipzig visade bilder av benen i hoven i trav. Det var möjligt genom att Leipzig utvecklat höghastighetsfilmning i kombination med röntgen, som gett 500 bilder i minuten. Effekten var en video som gav intrycket att ett skelett (nedre extremiteterna) var ute och travade.

Jenny Hagen demonstrerade också hovens anatomi i 3D via anatomidokumentet http://hoofexplorer.com som utvecklats i Leipzig.

På fredagen gick sedan Hans Castelijns, som är både veterinär och hovslagare, igenom sjukbeslag och anatomin bakom dem, samt fång. Vid båda sessionerna framgick hur till synes mycket allvarliga hovskador – och fångfall – kan räddas med specialistvård och vård i tid. Två av många påpekanden gällde hovbensfrakturer och fång.

Hovbensfrakturer har i många fall god prognos, men behöver konstateras tidigt och få boxvila i tre månader, framhöll Ove Wattle, docent vid SLU.

För att förebygga fång är det viktigt att hålla hästägare uppmärksamma på hästens hull, eftersom övervikt är en riskfaktor. Ett tips är att regelbundet mäta och anteckna hästens bålomfång, för att uppmärksamma hästägaren på viktutvecklingen. Det rådet kom från Hans Castelijns. Han framhöll också vikten av att ge hästen möjlighet att avlasta hovarna i det akuta fångstadiet, med en 40 cm tjock bädd och helst liggande.

Drygt 800 deltagare var anmälda till Veterinärkongressen som avslutades på fredagseftermiddagen på Ultuna.

Text: Cecilia Lönnell