Fågelinfluensa i Kalmar

Fågelinfluensa i Kalmar

Ytterligare fall av fågelinfluensa på vilda fåglar har påvisats, skriver SVA. Två gråtrutar som hittades döda 23 november i Degerhamn, Kalmar, hade fågelinfluensa enligt analyser. Sedan tidigare gäller att fjäderfä i hela landet ska hållas inomhus för att undvika att tamfågelbesättningar smittas av fågelinfluensa.

– Det här är något vi tyvärr har förväntat oss, att fågelinfluensan ska fortsätta att spridas, och även drabba nya fågelarter. Tidigare har en knipa, en havsörn, två skrattmåsar och en kråka hittats med fågelinfluensa, förutom fjäderfäbesättningen utanför Helsingborg, säger Karl Ståhl, biträdande statsepizootolog vid SVA.

Fågelinfluensa av den här typen har aldrig smittat till människa, men har under hösten förekommit både bland vilda och tama fåglar på många håll i Europa och även andra delar av världen.

Alla som håller fåglar behöver fortsatt vara vaksamma på sjukdomstecken hos fåglarna och vara mycket noggranna med smittskyddet i sina besättningar.