Ingen mer Newcastle i Skåne

Ingen mer Newcastle i Skåne

Jordbruksverket tar bort övervakningsområdet i Vellinge kommun, Skåne där fågelsjukdomen Newcastlesjuka påvisades för drygt en månad sedan. Det är åter tillåtet att fritt flytta fåglar och fågelprodukter inom området. Det framgår av ett pressmeddelande. Däremot råder det fortfarande en förhöjd skyddsnivå i hela landet till följd av fågelinfluensa bland tama och vilda fåglar.

Det innebär bland annat att alla som har fjäderfä ska fortsatt hålla dem inomhus för att skydda dem från att smittas av fågelinfluensa från vilda fåglar.

Den 12 november påvisade SVA Newcastlevirus i en besättning med fjäderfä i Vellinge kommun i Skåne. Samtliga fjäderfä i besättningarna är avlivade och stallarna är sanerade.