Mängden protein spelar roll vid dräktighet hos tik

Mängden protein spelar roll vid dräktighet hos tik

Livmoderslemhinnan förändras under tikens löpningscykel och tidiga dräktighet. Förändringar i mängd av proteinerna E-cadherin och β-catenin är viktiga för att de proteinerna påverkar kontakten mellan cellerna i slemhinnan och därmed möjligheten för tiken att bli dräktig.

I ett samarbete mellan universitetet i Trás-os-Montes och Alto Douro, Portugal, Linköpings universitet och Sveriges lantbruksuniversitet, studerade forskare E-cadherin och β-catenin i livmodervävnad från 50 icke-dräktiga och 9 dräktiga tikar.

Mängder av båda proteinerna var minst i livmoderslemhinnans ytliga lager, och större i de djupt liggande körtlarna. Det fanns mindre mängd proteiner under progesteronfasen, jämfört med under andra delar av löpningscykeln. Hos dräktiga tikar sågs stora mängder av β-catenin i fostrets del av moderkakan, och i liten mängd i tikens livmoderslemhinna.

Den låga mängden E-cadherin och β-catenin i slemhinnan kan under tidig dräktighet underlätta fostrets kontakt med och infästning till livmoderväggen. Under progesteronfasen hos icke-dräktiga tikar kan de låga mängderna göra att barriären mot till exempel bakterier bli sämre, vilket kan bidra till ökad infektionsrisk.

Länk till rapporten: http://www.theriojournal.com/article/S0093-691X(16)30014-0/abstract

Källa: SLU