Obefogad rädsla för NSAID i samband med benkirurgi

Obefogad rädsla för NSAID i samband med benkirurgi

Veterinärer använder NSAID-preparat med försiktighet i samband med benkirurgi. Anledningen är en rädsla för sämre läkning. Nu visar en studie från SLU att rädslan kan vara obefogad.

Tidigare studier har visat att antiinflammatoriska smärtläkemedel (NSAID) hämmar benläkning om mycket höga doser ges i flera veckor, men det är inte kliniskt relevant, skriver SLU i ett nyhetsbrev.

I den aktuella studien undersökte forskare vid SLU om smärtlindring med rekommenderad dos karprofen (NSAID) påverkar benläkning på kanin, ett vanligt försöksdjur i ortopedisk forskning. För att inte använda extra försöksdjur studerades detta inom ramen för ett annat försök där nya material för ersättning av ben undersöktes. Studien utfördes i samarbete med forskare från Uppsala universitet.

Under narkos fästes en titanskruv i kaninernas överkäke kring vilken en ficka skapades och benersättningsmaterial stoppades in. Operationen görs rutinmässigt vid tandimplantat på människa och frågan var om materialen kunde ersätta transplanterat ben. Alla kaniner fick ett annat smärtpreparat efter operationen (opioid) och hälften fick dessutom karprofen.

Efter tre månaders rehabilitering kunde ingen skillnad ses i benläkning mellan djuren som fick karprofen och inte. Däremot sågs skillnader mellan materialen och mot kontroll (bovint ben). Resultatet tyder på att rädslan för NSAID är obefogad.