Mätning av CRP hjälp vid diagnos av ledsjukdom

Mätning av CRP hjälp vid diagnos av ledsjukdom

En studie visade att nivåerna av CRP (C-reaktivt protein) var låga hos hundar med artros, men kraftigt förhöjda hos hundar med infektioner och immunologiska ledsjukdomar. Slutsatsen är att det kan vara värdefullt att mäta CRP vid diagnostik av ledsjukdom hos hund.

Ledsjukdom hos hund kan orsakas av bland annat artros, infektioner och immunologiska sjukdomar. För att bestämma vilken behandling som är lämplig, är det viktigt att veterinären tidigt kan avgöra vad som orsakar problemet.

I denna studie undersöktes det om mätning av CRP i hundens blod är hjälpsamt vid diagnostik av ledsjukdomar. CRP stiger vanligen vid inflammation. Blodprov togs på hundar med olika typer av ledsjukdom och CRP-koncentrationen mättes med en automatisk metod utvecklad speciellt för hund.

Resultaten visade att nivåerna av CRP var låga hos hundar med artros, men kraftigt förhöjda hos hundar med infektioner och immunologiska ledsjukdomar. Slutsatsen från studien var att mätning av CRP kan vara värdefullt vid diagnostik av ledsjukdom hos hund.

Källa SLU. Länk till publikationen här