Nytt fall av fågelinfluensa i Stockholms skärgård

Nytt fall av fågelinfluensa i Stockholms skärgård

Ett nytt fall av fågelinfluensa har konstaterats i en mindre hobbybesättning på Muskö i Stockholms skärgård, skriver Jordbruksverket.

Sedan i november har en värphönsbesättning i Skåne och en mindre hobbybesättning på Utö smittats av fågelinfluensa. Dessutom har ett 20-tal vilda fåglar påträffats smittade. Den här typen av virus som cirkulerar hos såväl vilda fåglar som fjäderfä i Europa och i Sverige har aldrig smittat till människa.

När det gäller den smittade hobbybesättningen på Muskö har Jordbruksverket beslutat att införa ett skyddsområde med tre kilometers radie och ett övervakningsområde med tio kilometers radie från besättningen som är smittad med fågelinfluensa.