Pimobendan förlänger livet på hjärtsjuka hundar

Pimobendan förlänger livet på hjärtsjuka hundar

En studie vid SLU om myxomatös klaffdegeneration och hjärtförstoring hos hund är nu avslutad. Studien visar att hjärtsjuka hundar kan få en betydligt längre period utan sjukdomstecken samt ett längre liv om de behandlas med pimobendan.

Studien har letts av bland andra professor Jens Häggström vid SLU (bilden).

Pimobendan är ett preparat som tidigare har visat sig ge en ökad överlevnadstid hos hundar som har hjärtsvikt orsakad av myxomatös klaffdegeneration. En av medlets effekter är att hjärtstorleken minskar.

Preperatet är godkänt för hundar med tecken på hjärtsvikt, det vill säga andnöd, ökad andningsfrekvens samt hosta, men inte för hundar som ännu inte utvecklat sjukdomstecken. En process om att ändra indikation har nu påbörjats med de amerikanska och europeiska läkemedelsmyndigheterna.

VeterinärMagazinet skrev om studien för ett år sedan, då den ännu inte var avslutad. Enligt Jens Häggström uppfyller slutresultatet förväntningarna.

– Om man behandlar hundar med hjärtförstoring på grund av klaffdegeneration innan de har fått hjärtsvikt, förlänger man den symtomfria perioden med en mediantid på 15 månader, säger Jens Häggström.

Samtidigt visar studien att den totala tiden fram tills hunden dör – oavsett orsak – också förlängs.

– Det visar betydelsen av att använda preparatet, det visste vi inte tidigare, säger Jens Häggström.

Han är säker på att studien kommer att få bäring även på humansidan, även om resultaten inte går att överföra direkt från hund till människa.

Hjärtsjukdom är den tredje största dödsorsaken bland hundar och myxomatös klaffdegeneration är den vanligaste hjärtsjukdomen. Den är mycket vanlig främst bland äldre små till medelstora hundar.

Text Ingrid Kindahl Foto SLU