Värmesensorer hittar tidiga hovskador

Värmesensorer hittar tidiga hovskador

Genom att undersöka hästhovar med avancerade värmesensorer ökar kunskapen om hur en frisk hovkapsel ser ut. Förhoppningen är att den nya metoden ska kunna användas för att hitta svårupptäckta skador i hästhovar. ​Det visar ett forskningsprojekt vid Chalmers.

Nyligen har femton polishästar i Göteborg fått sina hovar undersökta av avancerade värmesensorer i syfte att upptäcka skador i hovens vävnader.

– Vissa skador i hästens hovkapsel är svåra att upptäcka, till exempel sprickor och infektioner i vävnaden mellan hovväggen och hovbenet. Genom att mäta värmeledningsförmågan i hoven kan det bli möjligt att hitta skador som inte går att upptäcka på andra sätt, säger Jennie Sköld, masterstudent i teknisk fysik på Chalmers.

Tillsammans med teamet från Chalmers sport och teknologi, Göteborgs universitet och olika samarbetspartners från näringslivet, har hon gjort de första studierna på levande hästar.

Hon kliar dagens kollega Viggo på manken. Han står stilla och lutar huvudet mot Björn Berg, hovslagare sedan många år tillbaka. Dessutom förgylls stunden av att Viggo får lite hästgodis från forskningsgruppens veterinär, Åsa Hinton.

– Om den här metoden fungerar ska vi förhoppningsvis kunna hitta och behandla stressreaktioner i hovkapseln på ett tidigt stadium, innan problemen blir för stora. I vissa fall där det ändå behövs ett kirurgiskt ingrepp, skulle området kunna begränsas eftersom det kan gå att se hur utbredd en skada är, säger Åsa Hinton.

Sensorerna på polishästarnas hovar mäter värmeledningsförmåga och gör det möjligt att se hur en frisk hovkapsel ser ut. Sensorerna har utvecklats av ett avknoppningsföretag till Chalmers – Hot Disk – och applikationen för hästhovar är ny. Det pågår nu ett prototyparbete för att utveckla den och göra den mer användarvänlig, så att det ska gå lättare att fästa sensorerna på hovarna.

– Jag hoppas att resultatet blir att både hovslagare och veterinärer ska kunna använda den här skonsamma metoden för att ta hand om hästarna, säger Jennie Sköld.

Projektet ”En icke-invasiv metod för detektion av hovskador” är ett tvärvetenskapligt forskningsprojektet som leds av Chalmers och Göteborgs universitet tillsammans med flera olika samarbetspartners. Projektet finansieras delvis av Vinnova.

Text och foto: Mia Halleröd Palmgren, Chalmers