Fler hästar än mjölkkor – och de lever tätortsnära

Fler hästar än mjölkkor – och de lever tätortsnära

Det finns 355 500 hästar i Sverige, visar Jordbruksverkets hästundersökning 2016. Antalet är ungefär detsamma som 2010. 76 procent av hästarna finns inom större tätorter eller i tätortsnära områden. I genomsnitt finns 36 hästar per 1 000 invånare i Sverige.

Som jämförelse fanns 330 810 mjölkkor i Sverige i juni 2016.

Undersökningen har även skattat antalet hästanläggningar såsom ridskolor och stall. Totalt sett uppskattas det finnas 105 300 stall/lösdriftsanläggningar för hästar i Sverige.

Första gången undersökningen genomfördes var 2004 då den gjordes av SCB på uppdrag av Jordbruksverket. Sedan dess har Jordbruksverkets statistikenhet genomfört hästundersökningen 2010 och 2016.

Källa: Jordbruksverket