SVA får 1 miljon för att forska om mjältbrand

SVA får 1 miljon för att forska om mjältbrand

SVA får 1 miljon kronor till forskning om mjältbrand. Det är forskningsrådet för hållbar utveckling, Formas, som ger bidraget efter en akutansökan. Syftet är att snabbt säkra material och data från sommarens utbrott i ekoparken Omberg i Östergötland.

SVA kommer att samarbeta med SLU och Umeå universitet i mjältbrandsprojektet. Prover från både tama och vilda djur i Ombergsområdet kommer att samlas in för att se om det finns antikroppar mot mjältbrand vilket skulle indikera att djuren tidigare träffat på smittan. Prover kommer även att samlas in från miljön. Människor som berörts av utbrottet på olika sätt, till exempel drabbade djurägare, kommer att intervjuas om sina tankar och erfarenheter kring utbrottet och kontakterna med myndigheter.

– Syftet är att vi ska lära oss för att bättre förebygga liknande händelser i framtiden. Vi kommer att lämna in fler forskningsansökningar för att ta fram modeller för att förutsäga utbrott, och då bland annat titta på geologi, klimat och väder, säger statsepizootolog Ann Lindberg, SVA, som är projektledare.

Utbrotten av mjältbrand har ökat på senare år. Från 2008 fram till nu har fyra utbrott skett mot ett fåtal de föregående 50 åren.

– Fyra utbrott är mycket. Det kan bland annat bero på klimatförändring och förändrad markanvändning.

Det nu beviljade miljonprojektet kommer att bedrivas under 2017.

Läs mer om veterinärernas arbete med mjältbrandsutbrottet i nya numret av VeterinärMagazinet.