Agria ger 1,4 miljoner till lantbrukets djur

Agria ger 1,4 miljoner till lantbrukets djur

Tillsammans med Stiftelsen Lantbruksforskning fördelar Agria 1,4 miljoner kronor till forskning om hållbar nötkreaturhållning och bättre djurvälfärd. Två forskargrupper har beviljats medel.

Pengarna tas från premieintäkten och målet är att forskningsresultaten ska komma till direkt praktisk användning för att förebygga mekaniska skador.

– Nötkreatur som har problem med ben och klövar står för 37 procent av skadekostnaderna för enskilt försäkrade djur och drabbar många unga tjurar. Genom att upptäcka tjurar med ledåkomma kan man minska lidande och öka djurvälfärden på sikt, säger Pekka Olsson, chef för veterinära strategier på Agria Djurförsäkring.

I det ena projektet ska forskare vid SLU och SVA genomföra en pilotstudie för att utveckla och utvärdera en diagnostisk ultraljudsmetod för ledåkommor hos avelstjurar. Målet är att metoden ska bli ett redskap för utvärdering av ortopedisk hälsa som kan läggas till existerande hälsoundersökning av avelstjurar. Genom att upptäcka tjurar med ledåkomma kan de exkluderas från fortsatt avel med mindre lidande som resultat.

I det andra projektet ska forskare vid SLU och Växa Sverige använda sensorteknik, 3D-teknik och höghastighetsfilmning med reflekterande markörer i ett rörelselabb för att undersöka hur olika varianter av rillning – räfflor i golvet – påverkar nötkreaturs risk att halka. Halkiga golv ökar risken för fallolyckor som kan orsaka traumatiska skador, med försämrad fertilitet hos mjölkkor som följd eller i värsta fall med dödlig utgång.

Källa: Agria