Nu vaccineras djuren i Omberg

Nu vaccineras djuren i Omberg

Nu inleds vaccinationerna mot mjältbrand i Omberg. Det är idisslare som vaccineras. Även hästar dog i förra årets epidemi, men de vaccineras bara om djurägaren vill.

I samband med mjältbrandsutbrottet vid Omberg förra året vaccinerades betesdjuren som ett led i bekämpningen av smittan. Djur som betar i området kommer att behöva vaccineras mot mjältbrand i minst tre säsonger till.

Hästar får bara vaccineras mot mjältbrand om tillstånd finns och i Omberg är det nu tillåtet att vaccinera häst. Men det är upp till djurägarna själv att bestämma om hästen ska vaccineras. På SVA förhåller man sig neutral i frågan.

– Vår ambition är att myndigheterna ska informera så mycket att hästägaren kan fatta ett eget beslut i frågan, säger Gunilla Hallgren, veterinär på SVA till tidningen Ridsport.

Fördelen med att är givetvis att djuret får skydd från en sjukdom som kan vara livshotande.

– Även om hästar inte är lika känsliga för mjältbrand som idisslare är de fortfarande känsliga, säger Gunilla Hallgren.

Problemet är att hästar drabbas i större utsträckningar av biverkningar av vaccinet än nötkreatur. Den vanligaste biverkningen är en lokal svullnad vid injektionsstället, men det har även kommit rapporter om miniatyrhästar som fick så kraftiga biverkningar att de dog.

– Det går inte att säga att det säkert berodde på vaccinet, men det är bättre att informera om det så får djurägaren ta med det i sin bedömning, säger Gunilla Hallgren till Ridsport.

Källor: Jordbruksverket, Ridsport