SVS har tagit fram riktlinjer för hästsjukvård

SVS har tagit fram riktlinjer för hästsjukvård

Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap, som är en del av Veterinärförbundet, har tagit fram riktlinjer för infektionskontroll inom hästsjukvård.

Syftet är enligt SVS att höja kvaliteten på vården och harmonisera infektionskontrollen inom svensk hästsjukvård överallt där den bedrivs. Målet är att minska spridningen av infektuösa agens och antibiotikaresistens.

Ladda ner dokumentet här

Källa: SVF