Forskningsprojekt ska förbättra tandhälsa

Forskningsprojekt ska förbättra tandhälsa

Parodontit är den enskilt vanligaste sjukdomen hos hund. Nu ska ett forskningsprojekt vid SLU leda till att informationen från djursjukvården till djurägarna förbättras.

Forskningsprojektet, som finansieras av Stiftelsen Djursjukhus i Stor-Stockholm och Svenska Djurskyddsföreningen, börjar med en kartläggning av läget. En enkät har gått ut till omkring 208 000 hundägare, 3 000 veterinärer och 1 600 djursjukskötare. Frågorna rör både kunskapsläget och åsikter om hur man bäst sköter hundens tänder. Enkäten stänger den 30 april och då kan svaren börja analyseras. Så småningom ska det leda till goda råd om hur djursjukvården kan lära djurägarna att sköta hundarnas tänder.

– Svarsfrekvensen ligger just nu på 25 procent, vilket anses bra i de här sammanhangen, säger Karolina Enlund, forskarstuderande och leg vet på Institutionen för kliniska vetenskaper vid SLU.

Forskningen har kommit fram till att daglig tandborstning är det bästa sättet att förebygga parodontit. Men många djurägare upplever det som svårt att borsta tänderna på sin hund. En del tror att de speciella tuggben och foder som finns kan ersätta tandborstningen, andra tror inte de har någon effekt alls. Båda åsikerna är felaktiga, menar Karolina Enlund.

– Produkter märka med VOHC (Veterinary Oral Health Council) har en viss effekt, men de kan inte ersätta tandborstningen, säger hon.

forskningsprojektets webb kommer hon successivt att lägga ut information, bland annat om vad som fungerar och inte fungerar när det gäller förebyggande tandhälsovård. Många undrar exempelvis vad som är bäst – torrfoder eller blötfoder ( forskningen har inget tydligt svar) och vilka metoder och hjälpmedel som fungerar bäst vid tandborstning.

– En del tycker till exempel att eltandborste är bra. Oavsett metod är det förstås bäst att vänja valpen vid tandborstning redan från början, säger Karolina Enlund.

Text Ingrid Kindahl