Ökad risk för att afrikansk svinpest når Sverige

Ökad risk för att afrikansk svinpest når Sverige

Afrikansk svinpest fortsätter att spridas i östeuropa, skriver SVA i ett pressmeddelande. För att hålla smittan borta från Sverige, är det viktigt att förbudet mot införsel av icke värmebehandlade produkter från gris och vildsvin efterlevs.

– Mellan de nu rapporterade fallen i Tjeckien och de områden i Polen och Ukraina som man vet var smittade sedan tidigare har det inte rapporterats om några smittade vildsvin. Nu har över 60 vildsvin i Tjeckien konstaterats smittade med afrikansk svinpest. Detta innebär en plötslig förflyttning av smittan mer än 400 km västerut. Det tyder på att människor varit inblandade i smittspridningen, säger Karl Ståhl, biträdande statsepizootolog vid SVA.

Den fortsatta spridningen av den smittsamma virussjukdomen, som funnits i östra EU ( bland annat i Baltikum och Polen) sedan 2014, har trots omfattande åtgärder inte gått att stoppa. Utvecklingen är mycket oroande såväl i ett EU- som i ett svenskt perspektiv.

– Ju längre tid som går och ju större det drabbade området blir, desto högre blir också risken för en introduktion till Sverige, säger Karl Ståhl.

Utbrotten i den östra delen av Europa är ett resultat av att afrikansk svinpest spreds med smittade produkter till Georgien 2007, vilket ledde till efterföljande smittspridning och etablering i Kaukasusregionen, Ryssland, Vitryssland och Ukraina.

Smittspridning kan ske via direktkontakt mellan djur, eller genom indirekt överföring via till exempel personer, transportbilar, redskap med mera. Smittämnet kan finnas i kött, produkter och kroppsvätskor från smittade vildsvin och grisar, och kan överleva under lång tid i icke värmebehandlade produkter. Införsel av sådana produkter till Sverige bedöms vara den största smittrisken för svenska grisar och vildsvin, och sådan införsel är därför förbjuden.

– God efterlevnad av detta förbud, i kombination med goda smittskyddsrutiner som omfattar minimerad direkt eller indirekt kontakt med vildsvin i våra grisbesättningar, ger förutsättningar att hålla Sverige fritt från afrikansk svinpest, säger Karl Ståhl.

Källa SVA