Överraskande fynd i råmjölk

Överraskande fynd i råmjölk

Råmjölk innehåller en stor mängd proteiner med olika stor betydelse för den nyfödda kalven. En studie visar överraskande att råmjölken även innehåller tillväxthämmande protein.

I denna studie har proteiner i råmjölk och vanlig mjölk från kor undersökts av forskare från Köpenhamns universitet, Aarhus universitet och SLU, i samarbete med företagen CMR On-Site RD och Calvex. Syftet var att få en tydligare bild av vilka protein i råmjölk som, vid sidan av antikroppar, är viktigast för den nyfödda kalven. Totalt undersöktes 514 proteiner.

Resultaten visar att råmjölk innehåller en stor mängd proteiner som tillhör grupperna komplementfaktorer och proteashämmare. Komplementfaktorer är precis som antikroppar en viktig del i kroppens försvar mot bakterier och virus, och proteashämmare motverkar nedbrytning av andra protein till aminosyror. Överraskande innehöll råmjölken också tillväxthämmande protein. Alla proteiner som påvisades presenteras i den vetenskapliga artikeln och resultaten ger nya perspektiv på vikten av olika protein för tidig kalvhälsa.

Källa: SLU

Länk till den vetenskapliga artikeln här