Förhöjt insulin kan påverka embryo

Förhöjt insulin kan påverka embryo

Låg fruktsamhet är ett problem i mjölkkobesättningar. Både kvigor i för högt hull och mjölkkor som har svårt med energiförsörjningen när mjölkproduktionen sätter igång har svårt att bli dräktiga. Liknande problem finns kopplat till fetma och ämnesomsättningssjukdomar som diabetes och insulinresistens hos kvinnor.

En orsak till att ämnesomsättningen hos modern i dessa fall påverkar embryots utveckling och överlevnad negativt är förhöjda insulinnivåer. I ett laboratorieförsök med provrörsbefruktning vid Sveriges lantbruksuniversitet undersökte forskare därför genuttrycket hos åtta dagar gamla embryon som hade exponerats för insulin före befruktning.

Forskarna såg en påverkan på funktioner hos embryot som är kopplade till ämnesomsättning, stress, cellväxt och fetma. Studiens resultat bidrar till förklaringen bakom den sämre embryoöverlevnad som ses hos mödrar med förändrad ämnesomsättning.

Källa: SLU

Länk till den vetenskapliga artikeln.

Foto: Denise Laskowski. Bilden visar ett koembryo med grönfärgat cellskelett och blåfärgade cellkärnor.