Viktigt förbättra handhygienen i djursjukvården

Viktigt förbättra handhygienen i djursjukvården

AniCura har under det andra kvartalet i år genomfört en ny studie kring handhygien. Studien visar att handhygienen kan förbättras samt att förbrukningen av handdesinfektionsmedel bör öka.

En god handhygien är den enskilt viktigaste åtgärden för att stoppa smitta och spridning av mikroorganismer och resistenta bakterier. Därför har AniCura undersökt förbrukningen av handdesinfektionsmedel på 61 djursjukhus runtom i Europa. Studien visar på en genomsnittlig förbrukning av 7,6 ml handdesinfektion per patient och dag, men skillnaderna mellan djursjukhusen i studien är betydande.

–Syftet med vår studie är att uppmärksamma all djurvårdande personal på behovet av en god handhygien. Överlag är vår bedömning att förbrukningen av handdesinfektionsmedel i djursjukvården behöver öka, och särskilt i Danmark och Tyskland, säger Ulrika Grönlund, kvalitetsansvarig på AniCura, i ett pressmeddelande.

Vetenskapliga studier har visat att personer som har kontakt med hund löper fyra gånger högre risk att vara bärare av resistenta tarmbakterier (så kallade ESBL-bärande bakterier), och att upp emot 18 procent av den djurvårdande personalen bar på den resistenta hudbakterien stafylockocker (MRSA) under utbrott på svenska djursjukhus*. Att vara bärare är inte farligt men för individer med nedsatt immunsystem eller för de som ska genomgå en operation finns det en risk att bli allvarligt sjuk.

–Djurvårdande personal är i högre utsträckning än andra bärare av resistenta bakterier, därför är det särskilt viktigt vi inom djursjukvården är noga med handhygien. Det kan vara livsavgörande för de djur som vårdas hos oss, avslutar Ulrika Grönlund.

Källa: Anicura