Bidrag till forskning utan försöksdjur

Bidrag till forskning utan försöksdjur

Ali Mirazimi, forskare vid SVA och KI, får projektbidrag från Vetenskapsrådet på 2,4 miljoner kronor totalt under en treårsperiod, 2018 – 2020. Projektet går ut på att studera mekanismer för hur infektioner utvecklas – utan att behöva använda djurförsök.

Ali Mirazimi kommer att använda nya verktyg inklusive stamceller och så kallade 3D-organoider för att förstå hur virus interagerar med vävnader och organ. Organoider är artificiellt skapade och förenklade miniatyrer av ett organ. De är tredimensionella och uppvisar en realistisk anatomi i mikroformat.

– Dessa verktyg kan bidra till att utveckla nya metoder som kan ersätta djurförsöken. Vi är övertygade om att den kunskap vi får kommer att bidra till förståelsen av sjukdomsbilden för till exempel Krim-Kongo blödarfebervirus och i framtiden kunna resultera i bättre behandling av denna mycket svåra sjukdom, säger Ali Mirazimi.

Han kommer att leda projektet på den deltid, är finansierad av SVA men adjungerad vid KI, medan själva anslaget ska förvaltas av KI. Projektet är ett ämne inom cell- och molekylärbiologi och beviljades medel inom VR:s utlysning inom ämnesområdet Medicin och hälsa.

Källa: SVA