Jordbruksverket får kritik för förslag till ändrade djurskyddsregler

Jordbruksverket får kritik för förslag till ändrade djurskyddsregler

I en debattartikel i Göteborgposten i början av oktober kritiserar tio tunga namn Jordbruksverkets förslag till nya föreskrifter för lantbruksdjur och häst. Bland dem till exempel Helena Röcklinsberg, docent, SLU, Bo Algers, professor emeritus, SLU och Lotta Berg, professor, SLU. I sitt inlägg uppmanar de tio Jordbruksverket att dra tillbaka förslaget, att använda den tillgängliga forskning som finns i arbetet med djurskyddsföreskrifterna och att ta hänsyn till remissinstansernas kritik.

Läs hela debattartikeln här.

Flera djurskyddsorganisationer har också protesterat mot förslaget och den 18 oktober möttes representanter för dessa med Jordbruksverkets generaldirektör Leif Denneberg. Enligt Denneberg har Jordbruksverket inte för avsikt att acceptera ett försämrat djurskydd och anser att verket har lyssnat på kritiken, men ”känner oss trygga med att förslaget kan genomföras med bibehållen djurvälfärd.”

Förslaget har skickats på så kallad teknisk runda inom EU och beslut om de nya reglerna tas troligen någon gång i november.

Källa: Göteborgsposten, Jordbruksverket