Salmonella kräver samordnade insatser

Salmonella kräver samordnade insatser

Samordnade insatser behövs för att bekämpa salmonella i mjölkbesättningar. Det visar en enkät som genomförts av SLU och SVA.

Infektion med tarmbakterien salmonella är en viktig zoonos. Symptom hos nötkreatur varierar beroende på typ av salmonellabakterie men kan inkludera produktionsbortfall, diarré, kastningar, feber, lunginflammation och nedsatt allmäntillstånd hos djuren.

För att undersöka riskfaktorer för salmonella i mjölkkobesättningar genomförde forskare från SLU och SVA en enkät bland svenska mjölkföretagare.

Undersökningen visade att besättningar med salmonella oftare hade grannbesättningar med salmonella. Detta samband var starkast för den nötkreatursbundna typen Salmonella Dublin. Tecken på salmonella var vanligare förekommande i större besättningar och i ekologiska besättningar. Forskarna såg också att mjölkföretagare på Öland, där S. Dublin är vanligast, i större utsträckning än i andra delar av landet hade skyddskläder och skor för besökare, men gemensamma beten som användes av djur från olika besättningar var också vanligare där.

Slutsatserna är att man behöver arbeta med smittskydd på bred front för att minska risken för spridning av salmonella, och i områden med många smittade besättningar är det bäst att göra samordnade bekämpningsinsatser. Om salmonella kommit in i en stor besättning är det extra viktigt med bra rutiner och hygien för att få bort infektionen.

Källa: SLU Foto Estelle Ågren

Länk till publikationen här