Sverige vill förbjuda förebyggande användning av antibiotika på djur

Sverige vill förbjuda förebyggande användning av antibiotika på djur

Antibiotikaresistens är en av vår tids ödesfrågor. En viktig komponent i arbetet mot resistens är att minska användningen av antibiotika i djurhållningen. Sverige överlämnar därför idag tillsammans med Finland, Danmark, Österrike och Nederländerna, ett brev som uppmanar övriga länder i EU att stödja ett förslag som förbjuder användning av antibiotika för förebyggande gruppbehandling av djur.

I dagarna publicerade den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) den årliga rapporten om hur mycket antibiotika som säljs för behandling av djur inom EU. Rapporten visar att det är fortsatt stora skillnader mellan olika länder. I många länder sjunker användningen men i vissa länder ökar den. Sverige ligger fortfarande bäst till i EU.

Det finns karenstider som säkerställer att det inte finns någon antibiotika kvar i kött från behandlade djur. Risken med oförsiktig användning av antibiotika på djursidan är alltså inte kopplad till konsumtion av animalieprodukter, utan att det kan leda till ökad förekomst av resistenta bakterier i samhället.

Just nu har förhandlingarna mellan EU:s medlemsstater om ny gemensam lagstiftning för djurläkemedel gått in i sitt slutskede. I förhandlingarna diskuteras ett förslag om att förbjuda förebyggande gruppbehandling med antibiotika.

– Det här är en jätteviktig fråga. I EU används i genomsnitt ca 90 % av all antibiotika för att behandla grupper av djur och 10 % för individuell behandling. I Sverige är siffrorna de omvända. Vill vi få bukt med onödig och slentrianmässig antibiotikaanvändning är det här vi måste täppa till, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

För Sveriges regering är antibiotikaresistens en högt prioriterad fråga och från svensk sida har man arbetat hårt för att få in ett förbud mot förebyggande gruppbehandling med antibiotika.

–Jag hoppas att vi tillsammans inom EU kan ta detta viktiga steg. Antibiotika är en livsviktig resurs och vi måste använda den på ett ansvarsfullt sätt. Här är en viktig faktor att arbeta förebyggande – friska djur behöver ingen antibiotika! Så arbetar vi sedan länge i Sverige och vi delar gärna med oss av våra erfarenheter, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Brevet undertecknas från svensk sida av landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och socialminister Annika Strandhäll. När de ansvariga ministrarna kommit överens i ministerrådet kommer förhandlingar påbörjas med Europaparlamentet, som har medbestämmanderätt. Också parlamentsledamöterna i Europaparlamentet vill se strängare regler kring antibiotikaanvändning.

Källa: Regeringskansliet