SLU-forskare får EU-miljoner

SLU-forskare får EU-miljoner

Ett svenskt forskningsprojekt lett av professor Ulf Magnusson, SLU är ett av tio projekt som får mångmiljonbidrag ur EU-programmet JPIAMR, vars syfte är att minska antibiotikaresistens.

Forskningsprojektet Reduce syftar till att undersöka olika slags praktiska åtgärder i syfte att minska i antibiotikaanvändning på gårdar i Thailand, vilket i sin tur minskar risken för utveckling av resistens. En betydande del av antiobiotikaanvändingen i världen sker inom gris- och fjäderfäuppfödningen i de expansiva ekonomierna i Asien.

Projektet är starkt multidisciplinärt med veterinärer, läkare, modellerare, ekonomer och mikrobiologer från Sverige, Schweiz, Norge, Thailand och Vietnam.

– Att vårt projekt är ett av de tio som blivit beviljats medel i hård konkurrens är naturligtvis glädjande, säger professor Ulf Magnusson vid Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU. Vi tolkar det som en erkänsla av den svenska tätpositionen inom EU när det gäller att använda lite antibiotika inom djurhållningen.

Antibiotikaresistens kan spridas mellan djur och människor och precis som smittsamma sjukdomar kan den lätt spridas mellan länder. Därför är det viktigt att veterinär- och humanmedicin samarbetar och att man har ett globalt perspektiv på problemet med antibiotikaresistens.

– ReduceAmu befäster också SLU:s och Uppsala universitets framgångsrika samarbete inom området One health, avslutar Ulf Magnusson.

De tio projekten får dela på totalt 11,5 miljoner euro, motsvarande cirka 111 miljoner kronor.

Källa: SLU