Tjurspermier kommunicerar med varandra

Tjurspermier kommunicerar med varandra

Spermier behöver gå igenom ett antal mognadssteg för att kunna befrukta en äggcell. Ett av stegen kallas för kapacitering, vilket bland annat innebär att spermierna simmar på ett mera ryckigt sätt för att kunna ta sig fram den sista biten till ägget. När de simmar på detta sätt säger man att de är hyperaktiverade.

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har studerat hur en signalmolekyl kallad cAMP reglerar kapaciteringen av tjurspermier. Resultaten visar att mängden cAMP runt omkring spermierna styr flera viktiga steg i kapaciteringen. cAMP produceras av spermierna, och när cAMP-produktionen blockerades, fungerade inte kapaciteringen. När cAMP tillsattes till spermierna ökade hyperaktiveringen; spermiernas energiproduktion ökade och flera signalvägar aktiverades.

Resultaten tyder på att spermier inte bara konkurrerar med varandra, de kommunicerar och hjälper också varandra genom att utsöndra cAMP.

Studien finansierades av Stiftelsen Lantbruksforskning, Boehringer Ingelheims fond och två argentinska forskningsråd. Ladda ned studie.

Källa: SLU