Hovslagare börjar forska vid RVC

Hovslagare börjar forska vid RVC

Royal Veterinary College i London startar en distanskurs med forskningsinriktning för hovslagare. Kursen leds av veterinären professor Renate Weller, som tillhör RVC:s berömda biomekanikgrupp. Hon har hovforskning som ett av sina specialområden.

Tanken är att bereda vägen för erfarna hovslagare att delta i och initiera hovforskning. Första etappen i kursen är en introduktion i webbaserad undervisning, akademiskt skrivande och föreläsningstekniker. De övriga modulerna handlar om rörelseapparatens biomekanik och ortopedi, kritisk granskning av vetenskaplig litteratur, studiedesign och rörelseanalysmetoder, datahantering och analys, och som avslutning ett examensarbete.

– Jag är supertänd över denna utbildning. Som kliniker kan jag inte nog understryka hovslagarens viktiga roll i att förebygga och rehabilitera skador hos häst. Som forskare ser jag fram emot att samarbeta med personer som har den praktiska erfarenheten och kunskapen för att få till stånd mer vetenskapligt underlag för hovvårdsåtgärder, kommenterade Renate Weller.

Utvecklingen återknyter på sätt och vis till tiden innan de första veterinärutbildningarna startade på 1700-talet, då hovslagarna fungerade som hästdoktorer.

Text Cecilia Lönnell