Köttkonsumtionen planar ut

Köttkonsumtionen planar ut

Med totalkonsumtion av kött avses förbrukningen av köttråvara för humankonsumtion, inklusive ben. Direktkonsumtionen av socker (bland annat strö- och bitsocker) har minskat samtidigt som konsumtionen av choklad och konfektyrvaror och läskedrycker, cider med mera har ökat sedan 1980. Ökningstakten har inte varit lika dramatisk efter år 2000. Samma utvecklingsmönster kan även urskiljas när det gäller potatisprodukter, bröd och spannmålsprodukter samt mejeriprodukter.