Pengar att hämta för hästforskare

Pengar att hämta för hästforskare

I årets utlysning beviljar Stiftelsen Hästforskning medel till tio nya forskningsprojekt, varav sex inom veterinärmedicin, husdjursvetenskap & teknikvetenskap.

Tre av projektet sker i samarbete med norska forskare. De nya projekten beviljas tillsammans nästan 5 miljoner svenska kronor och knappt 2,5 miljoner norska kronor för 2018. Till det kommer en planeringsram på närmare 9 miljoner svenska kronor och drygt 5 miljoner norska kronor. För den kommande treårsperioden beviljas således närmare 14 miljoner svenska kronor och knappt 8 miljoner norska kronor.

Utöver de nya projekten beviljas även tio pågående projekt fortsatt finansiering. De pågående projekten får dela på närmare 4 miljoner svenska kronor och knappt 700 000 norska kronor för 2018.

Totalt anslås drygt 17,8 miljoner svenska kronor och närmare 8,6 miljoner norska kronor för perioden 2018-2020.

I programområdet veterinärmedicin, husdjursvetenskap och teknikvetenskap handlar ett flertal projekt om rörelsemekanik, ett svar på det faktum att hältor och ortopediska skador är det enskilt största problemet på hästar. De fyra aktuella projekten fokuserar på bakbenshälta, gångartsanalys och utredning av hälta på islandshästar, hur rörelseasymmetri ska tolkas samt hovkvalitet, prestation och hälsa hos travhästar. De övriga projekten inom programområdet handlar om kolhydrater i gräs och grovfoder till häst och om utvärdering av en ny förebyggande metod mot sommareksem.

Agria stöttar projekten med 1,7 miljoner kronor via sin forskningsfond.

Mer info finns på www.hastforskning.se.