SLU får FN-uppdrag om resistens

SLU får FN-uppdrag om resistens

FN:s Livsmedels- och lantbruksorganisation (FAO) har bett SLU att leda arbetet med att ta fram en manual hur man reducerar antibiotikaanvändningen i djurhållningen.

SLU har också ombetts att genomföra kurser inom området för djurhälsopersonal på Balkan, i Centralasien och i Östeuropa.

Den svenska modellen i kampen mot antibiotikaresistens, med nära samarbete mellan lantbruksnäringen, myndigheter och forskare, gör att Sverige har en framskjuten position inom EU och OECD-länderna vad gäller låg antibiotikaanvändning – bara runt 15 procent av antibiotika i Sverige används inom djurhållningen, att jämföra med den globala siffran som uppskattas ligga på över 50 procent.

– Sverige har ett mycket högt anseende internationellt inom området god djurhälsa och låg antibiotikaanvändning, det är bland annat därför FAO vände sig till oss, säger SLU:s vicerektor för internationella relationer Ylva Hillbur. Ett annat skäl är att SLU också har ett gott renommé och lång erfarenhet vad gäller att arrangera kurser och bedriva annan typ av kompetensutveckling för studenter och yrkesverksamma från låg- och medelinkomstländer.

Uppdraget kommer att utgå från SLU:s enhet för globalt samarbete, SLU Global, och ledas av professor Ulf Magnusson.

Källa: SLU