Danmark tänker utrota alla vildsvin

Danmark tänker utrota alla vildsvin

Rädslan för afrikansk vildpest har gjort att regeringen i Danmark har beslutat utrota alla vildsvin. Enligt statsveterinär Torsten Mörner på SVA finns det dock inte många vildsvin i Danmark, rapporterar Sveriges Radio.

I Danmark finns bara vildsvin i liten omfattning vid gränsen mot Tyskland. Men oron för de ekonomiska konsekvenserna av att afrikansk svinpest sprids från vildsvin till tamgrisar är stor. Det är ännu inte klart hur utrotningen ska gå till. Diskussioner mellan jägare och lantbrukare pågår.

I Sverige finns mellan 200 000 och 300 000 vildsvin. Arten är väl etablerad och en del av ekosystemet.

Enligt Torsten Mörner som också intervjuas i Sveriges Radio P1 Morgon, är afrikansk svinpest ett virus som är mycket smittsamt och motståndskraftigt. Det kan överleva i många månader även i kyla och i torkade produkter. Han menar att risken att det ska komma till Sverige från smittade områden i Baltikum och Polen är liten, eftersom Östersjön ligger som en skyddande buffert.

Enligt riksjaktsvårdskonsulenten Daniel Ligné, som också intervjuas i radioprogrammet, är det dock bara en tidsfråga innan Sverige drabbas av svinpesten. Men då finns åtgärder att vidta och pengar avsatta, varför Sverige ändå kan anses vara väl rustat.

Afrikansk svinpest kan inte smitta människor.

Källa: SR