Ny modell förutspår tjurars fertilitet

Ny modell förutspår tjurars fertilitet

God förutsägelse av semintjurars fruktsamhet är av stor ekonomisk betydelse inom semin-industrin och för mjölkproducenter. För bästa resultat behövs en tidig bedömning av fertiliteten, helst innan tjuren tas i avel. SLU arbetar därför med att utveckla modeller för tidig förutsägelse av tjurars fruktsamhet.

I den aktuella studien analyserades 37 olika egenskaper hos spermier från 20 avelstjurar med olika dräktighetsresultat. Betydande skillnader observerades i spermiernas livskraft, utseende och skador på arvsmassan, mellan tjurar med låg respektive hög fertilitet. Med den framtagna informationen kunde forskarna utveckla en prognosmodell som med hög säkerhet kunde skilja ut tjurar med låg respektive hög fertilitet.

Innan modellen kan användas i praktiken behöver den utvärderas på ett större antal tjurar men utfallet hittills tyder på att den kommer fungera som ett bra hjälpmedel för seminverksamheten i framtiden.

Källa: SLU Foto Jane Morell

Länk till publikationen här