DV utbildar antibiotikaambassadörer

DV utbildar antibiotikaambassadörer

Distriktsveterinärerna håller för närvarande en två-dagarsutbildning för 30 kolleger som ska bli antibiotikaambassadörer i organisationen.

Utbildningen sker under ledning av överveterinärerna Maria Karlsson och Maria Tholander Hasselrot. I höst planeras motsvarande utbildning för ytterligare 30 distriktsveterinärer. En av föreläsarna var Christina Greko från klinisk bakteriologi på SLU. Tanken är att ambassadörerna ska sprida kunskap och initiera diskussioner om antibiotikaanvändningen inom DV.

– Målet är att få en kvalitet och försöka få en samsyn kring när man ska och inte ska behandla med antibiotika, samt förbättra labbkvaliteten, säger Maria Karlsson.

Hon påpekar att det är ett strategiskt arbete, och hon har själv en strategisk roll som överveterinär. Därför har hon inrättat en skype-rond två gånger i veckan, som alla distriktsveterinärer kan gå med på och diskutera såväl strategier som enskilda fall.

Även om syftet generellt är att få ned antibiotikaanvändningen gäller det att hålla balansen, menar Maria Karlsson.

– Det handlar inte om att sätta helt stopp för antibiotika, utan använda det klokt på de djur som verkligen behöver.

Maria Karlsson har en pågående dialog med andra aktörer på djursjukvårdsmarknaden, inte minst koncernerna AniCura och Evidensia.

– Jag har initierat ett möte med koncernerna, DV och SLU, som jag hoppas ska mynna ut i ett nationellt tänk kring antibiotikan, något som har funnits länge på humansidan.

Sen gäller det att nå ut och påverka internationellt, där ju problemen med resistens är mycket större än i Sverige. Maria Karlsson är internationell representant i smådjurssektionen och hoppas få inflytande den vägen.

Text och foto: Ingrid Kindahl