Svensk Travsport finansierar rörelselab vid SLU

Svensk Travsport finansierar rörelselab vid SLU

Svensk Travsport satsar 18 Mkr under sex års tid till forskning vid SLU med fokus på travhästens rörelsemekanik. Anslaget innebär att projektet SCIMoveS kan påbörjas.

Genom SCIMoveS vill hästforskare vid SLU skapa ett rörelselaboratorium för forskning om hästens rörelsemekanik och träningsfysiologi. Anläggningen är tänkt att byggas på SLU campusområde i Uppsala. Någon liknande typ av anläggning finns inte någonstans i världen och kommer kunna ge viktig ny kunskap om hästens rörelsemekanik.

– Inom all form av hästsport är hältor ett vanligt skadeproblem och den skada som kostar mest för hästbranschen. Med förebyggande insatser skulle många skador kunna undvikas. Genom SCIMoveS kan det bli möjligt att bedriva såväl avancerad forskning som klinisk verksamhet som kommer att gynna tävlingshästens välfärd, säger professor Lars Roepstorff, en av de aktiva SLU-forskarna inom området.

– Vår förhoppning med denna riktade satsning på forskning är att mycket tidigare än idag upptäcka skador hos travhästarna. Detta ligger helt i linje med travsportens gemensamma målbild i Pegasus 2020. Ett av de viktigaste strategiska målen i det är självklart att vi ska träna och tävla med friska och välmående hästar, säger Johan Lindberg, generalsekreterare för Svensk Travsport.

Anslaget från Svensk Travsport ska i första hand användas för att bygga upp anläggningen i Uppsala. På en redan befintlig travbana som tidigare finansierades av ATG ska det placeras en 60 meter lång byggnad som kommer att innehålla avancerad teknik för mätning av hästens rörelser och krafter. Höghastighetskameror, tryckmätningsmattor och avancerad datateknik kommer att ge viktig information om vad som händer hos hästen i hög fart på rakt spår. För mätningar av de allt snabbare travhästarna är det viktigt att de körs i högt tempo för att kunna få realistiska resultat.

Svenska forskare har under lång tid varit framstående när det gäller hästens träningsfysiologi och rörelseapparat. I början av 1970-talet var det forskare från SLU som drev på utvecklingen av doserade travbanor i syfte att minska skadorna hos hästarna.

Marie Rhodin, forskare inom rörelsemekanik vid SLU, ser mycket positivt på satsningen från Svensk Travsport.

– Det är ett bra och betydelsefullt initiativ som visar att forskningen är viktig för travsporten. Genom att kunna bygga SCIMoveS kommer vi att lära oss mycket mer om hur ortopediska skador kan diagnosticeras och sedan behandlas på bästa sätt. Just att kunna mäta dessa hästar i hög hastighet är oerhört viktigt för att kunna ställa en korrekt diagnos, säger hon.

FAKTA:
Swedish Centre for Inter-disciplinary Movement Sciences (SCIMoveS) kommer att placeras vid SLU i Uppsala. Rörelselaboratoriet SCIMoveS gör det möjligt att ta fram ett kvantifierbart utgångsläge för varje hästs rörelser, oavsett disciplin, som man kan använda vid träning, diagnosticering och behandling av hältor. Detta är värdefullt då rörelserna kvantifieras på samma sätt oavsett vem som gör bedömningen. Felbedömningar är i dag vanliga, och kan få allvarliga konsekvenser. SCIMoveS kommer kraftigt bidra till reducerade sjuk- och skadekostnader hos hästar. Hela satsningen beräknas kosta 75 miljoner kronor för att bygga upp verksamheten samt rekrytera de kompetenser som behövs. Infrastrukturdelen till travsatsningen (som är en del av hela satsningen) beräknas kosta 26 miljoner kronor men utöver detta behövs medel till en tjänst. Den andra delen av satsningen berör dressyr- och hopphästar.

Källa: SLU