Ny webbutbildning för officiella veterinärer

Ny webbutbildning för officiella veterinärer

Jordbruksverket har tagit fram en helt ny webbutbildning för officiella veterinärer. En officiell veterinär har fått ett särskilt förordande av Jordbruksverket och är en nyckelperson i arbetet med att förebygga och förhindra spridningen av smittsamma sjukdomar.

– Vår förhoppning är att denna nya utbildning ska förenkla och underlätta för de veterinärer som vill arbeta som officiell veterinär. Dessutom hoppas vi att fler vill bli officiella veterinärer nu när det finns en möjlighet att gå utbildningen på distans, säger Anna Wretling Clarin, chef på enheten för internationella frågor och djurhälsopersonal.

Källa: Jordbruksverket