Nytt fall av fågelinfluensa i hobbybesättning

Nytt fall av fågelinfluensa i hobbybesättning

Fågelinfluensa har konstaterats i en mindre hobbybesättning i Östhammar i Uppsala län, uppger SVA.

Analysen visade på fågelinfluensa av typen H5N6. Det är första gången virus av den typen upptäckts på tamfågel i Sverige. Detta virus, som cirkulerar i Europa och i Sverige, har aldrig smittat till människa.

– För att undvika spridning till fjäderfä är det viktigt att fjäderfäproducenter och hobbyfågelägare har goda smittskyddsrutiner och i möjligaste mån förhindrar kontakter mellan tam- och vildfågel, säger Karin Åhl, stf enhetschef på enheten för häst, fjäderfä och vilt på SVA.

Hon rekommenderar att man undviker att mata vilda fåglar i närheten av tamfjäderfän.

Fågelinfluensa finns i många varianter och är mycket smittsam mellan fåglar. Mildare varianter av viruset finns naturligt bland vilda fåglar, framför allt hos sjöfågel. Skyddsnivå 1 gäller i Sverige, vilket innebär att fjäderfä får gå ut, men att foder och vatten ska ges under tak eller under ett skydd utomhus.

– Även om H5N6 inte har förknippats med samma dödlighet som fjolårets virus, H5N8, så är det tydligt att det cirkulerar bland vildfåglar. Undvik därför särskilt kontakt med sjöfågel, säger statsepizootolog Ann Lindberg, SVA.

Det är viktigt att ha goda skötselrutiner och att i möjligaste mån förhindra direkt och indirekt kontakt med vilda fåglar. Djurägare uppmanas att ta kontakt med veterinär om fjäderfän visar ökad dödlighet, förändringar i foder och vattenkonsumtion, sänkning i äggproduktion eller nedsatt allmäntillstånd.

Källa: SVA