SLU får donation för forskning om mobil slakt

SLU får donation för forskning om mobil slakt

Marie-Claire Cronstedts stiftelse donerar 810 000 kronor för att stödja första årets SLU-forskning på ett treårigt projekt om mobil slakt.

Den totala kostnaden för projektet är 2 255 000 kr. Projektet handlar om småskalig och mobil slakt av nötkreatur och studerar bedövning och avblodning utomhus på gården före transport till slakteri.

Stiftelsen har redan 2014 donerat 2 450 000 kr till ett tidigare delprojekt om mobilslakt som behandlar djurvälfärd och köttkvalitet i mobil och stationär slakt. Den nya donationen berör en fortsättning av projektet. Forskningsprojektet Småskalig och mobil slakt av nötkreatur pågår vid Institutionen för husdjurens miljö och hälsa sedan 2014. Fem delprojekt har identifierats:

1 Utformning av faciliteter för levandedjurhantering på mobilt slakteri,

2, 3 Bildöverföring för veterinärbesiktning och slaktkroppsklassificering,

4 Bedövning och avblodning utomhus på gården före transport till slakteri,

5 Utveckling av uppfödningsmodeller, drivningsvägar och kunskapsöverföring till uppfödare i mobil slakt.

Hittills har delprojekt 1 och 2 genomförts.

Slakt utsätter oundvikligen produktionsdjuren för välfärdsrisker och hanteringen vid slakt kan utgöra den mest stressfyllda händelsen i djurens liv. Exempel på potentiellt stressfyllda situationer är hantering utförd av främmande människor, omild lastning och avlastning, lång transport under obekväma förhållanden, väntan och eventuell övernattning på slakteriet, bristande tillgång på vatten och foder, blandning med främmande djur, obekanta miljöer och lukter, plötsliga temperaturförändringar och kraftigt buller.

Även om ansträngningar har gjorts för att minska djurens lidande i samband med transport och slakt upplever de flesta lantbruksdjur fortfarande betydande stress strax före och i samband med slakten. Stark eller långvarig stress kan också försämra köttkvaliteten genom förbrukning av glykogenreserverna i musklerna.

Källa: SLU