Unga travhästar utvecklas lika bra på vallfoder

Unga travhästar utvecklas lika bra på vallfoder

Hård träning och utfodring med stärkelserika kraftfoder ökar risken för flera hälsoproblem hos hästar.

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har därför utvärderat effekten av reducerad träning och en vallfoderbaserad foderstat på unga travhästars utveckling i en vetenskaplig studie.

Kroppsutvecklingen och koncentrationen av muskelglykogen, alltså musklernas sockerförråd, undersöktes hos sexton 2- till 3-åriga travhästar. Hästarna lottades till ett av två träningsprogram där mängden snabbjobb skilde med 30 %.

Studien visade likartad foderkonsumtion, tillväxt, hull och muskeltjocklek hos de båda grupperna. Inte heller koncentrationen av muskelglykogen skilde sig åt. Totalt sett växte hästarna minst lika bra som i tidigare rapporter om kraftfoderutfodrade hästar. De hade också ett hull lämpligt för typen av prestation, och liknande nivåer av muskelglykogen vid vila som rapporterats för hästar utfodrade med kraftfoder. Samtliga hästar hade också en mycket god utfodringsrelaterad hälsa.

Forskarna drog slutsatsen att det går bra att få travhästar till tävlingsform vid tre års ålder på en vallfoderbaserad foderstat, samt att den undersökta skillnaden i mängd snabbjobb inte påverkade hästarnas utveckling eller gav ett förändrat foderintag.

Läs hela studien här.

Källa: SLU